فنجون ایده آل

فنجون ایده آل

قهوه “فنجون ایده آل” برگرفته شده از علم روز دنیا و تجربه ی شناخت ذائقه مردم ایران به بازارعرضه می شود. ما با داشتن تنها یک ترکیب برانیم که بتوانیم ثبات طعمی درست و یک نواختی برای مشتری ها و کافه دارهای محترم داشته باشیم.

و مهم تر از همه با قیمت مناسب و خدامات بسیار عالی در سدد آن هستم که بتوانیم کافه دارهای عزیزمان را یاری نماییم.

اطلاعات مربوط به قهوه فنجون ایده آل به شرح زیر می باشد:

غلظت بالا

طعم کامل بالانس

تلخی بالا

ترشی متوسط

و شیرنی بسیار کم

و پایانی قوی در آخر اسپرسو

نمایش یک نتیجه

Top